Thuismarkt en wereldwijde spreiding

Door beleggingen wereldwijd te spreiden, hoeven beleggers geen pogingen te ondernemen om winnaars te selecteren om een aantrekkelijk rendement te behalen.

Elke dag opnieuw genieten we van de voordelen van een onderling verbonden wereld. We starten de dag met een kopje koffie uit Zuid-Amerika, lezen onze e-mails op een smartphone die ontworpen is in Californië en gemaakt werd in Taiwan. Trekken de kleren aan die geweven zijn van Egyptische garen en rijden naar kantoor met een auto van Duitse makelij of met een in Frankrijk gebouwde trein. 

Als consument staan we er maar zelden bij stil hoe handig het is om te kunnen beschikken over alle goederen die de wereldwijde markt te bieden heeft. Als belegger hebben we echter vaak de neiging zich te focussen op portefeuilles op de lokale markt ten koste van wereldwijde spreiding. Zo vertegenwoordigt de Nederlandse aandelenmarkt amper 1% van de wereldwijde aandelenmarkt, maar beleggen veel Nederlandse beleggers ongeveer 40% van hun aandelenvermogen op de binnenlandse markt.[1] Dat fenomeen doet zich voor in alle landen en wordt in de beleggerswereld de ‘home-country bias’ (focus op het thuisland) genoemd.
Beleggen in het buitenland is voor sommige beleggers misschien minder evident, maar in het algemeen stellen beleggers die hun portefeuille niet internationaal spreiden zich bloot aan een groter risico en hebben ze minder beleggingskansen.

In het figuur hieronder ziet u de aandelenrendementen van ontwikkelde landen in jaarrendementen(%). Zoals uit dit figuur blijkt, hadden 13 verschillende ontwikkelde landen (van de 21) gedurende 20 jaar tot en met december 2016 de best presterende aandelenmarkt in een kalenderjaar, maar geen enkel land presteerde het beste in meer dan twee opeenvolgende jaren.

Aandelenrendementen van ontwikkelde markten: Jaarrendement (%)

Ontwikkelt.png

Die trend doet zich ook voor in de opkomende landen. Op dit figuur is te zien dat 13 verschillende opkomende landen (van de 20) in een bepaald jaar de best presterende markt hadden en dat de markt van geen enkel land gedurende twee opeenvolgende jaren de beste prestatie neerzetten.

Aandelenrendementen van opkomende markten: Jaarrendement (%)

Opkomend.png

Uit die gegevens blijkt dat het moeilijk te zeggen is welke markten in een bepaald jaar het beste zullen presteren. Een belegger met een wereldwijd gespreide portefeuille is echter goed gepositioneerd om rendement te behalen waar het behaald kan worden.

Het is allesbehalve eenvoudig om in een bepaalde periode enkel de sterk presterende markten te selecteren. Door beleggingen wereldwijd te spreiden, hoeven beleggers geen pogingen te ondernemen voor het selecteren van de winnaars voor hoger verwacht rendement. Wie ook in buitenlandse aandelen belegt, verhoogt hiermee de kans op een betrouwbaardere beleggingservaring. Beleggers kunnen erop vertrouwen dat een portefeuille met wereldwijd gespreide beleggingen elk jaar de beste (maar ook de zwakste) landen bevat. 

[1] Willis Towers Watson, Global Pension Assets Study 2017.RISICO’S

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van het beleggingsrendement en het ingelegde kapitaal kunnen zowel dalen als stijgen. Bij verkoop van uw beleggingen kan de waarde meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke prijs. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan niet worden gegarandeerd dat de doelstelling van de strategie zal worden behaald. Diversificatie is geen garantie voor winst en beschermt ook niet tegen verlies in een krimpende markt.

 

Pascal Berends