Goed advies is maatwerk. FinMyLife heeft dan ook geen standaard tarieven. Ik bekijk voor iedere situatie wat er aan werk nodig is, op basis van een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Daarna krijgt u een heldere offerte waarin u precies ziet wat u voor dat bedrag mag verwachten.

Ik werk met drie soorten tarieven:

  1. voor financiële planning een prijs per uur met een ureninschatting;

  2. voor het regelen van specifieke financiële producten een vast bedrag of een prijs per uur met een urenschatting;

  3. voor vermogensadvies een percentage van het vermogen (gestaffeld, hoe meer vermogen, hoe lager het percentage).

Wilt u meer weten?
In onderstaande dienstverleningsdocumenten volgens het format van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) staat een uitgebreidere beschrijving.

Dienstverleningsdocument Vermogen opbouwen

Dienstverleningsdocument Hypotheekvraag

Dienstverleningsdocument Risico's afdekken